Privacy

Twist Store is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Identiteit

Twist Store
Spoorstraat 4a
6942 EC te Didam
info@twiststore.nl
0316 241656

2. Welke gegevens verwerken we?

2.1 Functionele Persoonsgegevens

Doordat je gebruik maakt van onze website en/of diensten verwerken we de volgende persoonsgegevens: Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, Locatiegegevens.

2.2 Gegevens uit Cookies

Doordat je gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken we de volgende geanonimiseerde gegevens middels cookies: Advertentie weergaven, Analytics, Browser Informatie, Cookie Data, Datum & Tijd, Demografische Data, Hardware & Software Typen, Internet Service Provider, Interactie Data, Klik Data, Scroll Data, Pagina Weergaven, Zoek Historie, Locatie Gebaseerde Data.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@twiststore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel van de verwerkte gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Je bestelling en betaling af te handelen
  • Goederen en diensten bij je af te leveren
  • Je de mogelijkheid te bieden om inhoud van onze website te delen via Social Media
  • Je inhoud van Social Media op onze website te tonen
  • De prestaties van de website te monitoren
  • Te beoordelen welke delen van onze website aanpassingen behoeven
  • De website te kunnen optimaliseren

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij en onze website maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens Reden Duur
Voor- en Achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, Locatiegegevens Afhandeling bestelling 5 jaar
Advertentie weergaven, Analytics, Browser Informatie, Cookie Data, Datum & Tijd, Demografische Data, Hardware & Software Typen, Internet Service Provider, Interactie Data, Pagina Weergaven, Zoek Historie, Locatie Gebaseerde Data. Monitoren gebruik website & optimalisatie website 3 jaar
Klik Data, Scroll Data Monitoren gebruik website & optimalisatie website 1 jaar

7. Delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij, enkel met jouw toestemming, persoonsgegevens aan andere derden.

Derde partij Gegevens
Facebook Advertentie weergaven, Analytics, Browser Informatie, Cookie Data, Datum & Tijd, Demografische Data, Hardware & Software Typen, Internet Service Provider, Interactie Data, Klik Data, Pagina Weergaven, Zoek Historie, Locatie Gebaseerde Data.
Google Advertentie weergaven, Analytics, Browser Informatie, Cookie Data, Datum & Tijd, Demografische Data, Hardware & Software Typen, Internet Service Provider, Interactie Data, Pagina Weergaven, Zoek Historie, Locatie Gebaseerde Data.
Automattic Browser Informatie, Datum & Tijd, Demografische Data
HetSpan.nl Analytics, Browser Informatie, Cookie Data, Datum & Tijd, Demografische Data, Hardware & Software Typen, Internet Service Provider, Interactie Data, Klik Data, Scroll Data, Pagina Weergaven, Zoek Historie, Locatie Gebaseerde Data.

8. Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking Cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in je browser. Wij gebruiken deze Cookies om ervoor te zorgen dat onze websites naar behoren werken en om het gebruik van de website te kunnen monitoren.

Je kunt je afmelden voor Cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van onderstaande Cookies:

Herkomst Cookie Type Cookie
Hotjar Analytisch
Google Analytisch, Tracking
Automattic Functioneel
Matomo Analytisch, Tracking

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@twiststore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging van gegevens

Twist Store neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@twiststore.nl.